maandag, mei 20

VOETBALLEN IN CORONATIJD: MEDISCHE EXPERTISE VAN DE BUNDESLIGA

Pinterest LinkedIn Tumblr +

VOETBALLEN IN CORONATIJD: MEDISCHE EXPERTISE VAN DE BUNDESLIGA

Op de website bundesliga.com gaf dokter Tim Meyer volgende interessante toelichting over het concept van de ‘Special Match Operations Task Force’.

Hij was een van de mensen die ervoor zorgden dat de terugkeer van de Bundesliga in het licht van de COVID-19-pandemie zo veilig mogelijk moet verlopen.

Dokter Meyer over het concept voor de terugkeer van voetbal

“Ons concept is hier gemaakt voor het profvoetbal, en het steunt op drie pijlers: de eerste is het monitoren van infectieziekten, uiteraard van COVID-19-ziekten. Alle geregistreerde ziekten worden gedurende het hele seizoen geregistreerd en opgevolgd. De tweede pijler is zowel strikte hygiëne als afstandsmaatregelen op de trainingslocatie en in het stadion, en de derde pijler is regelmatig en herhaald testen. Al deze maatregelen zijn samengevoegd om een ​​zo laag mogelijke waarschijnlijkheid te garanderen van infectieoverdracht op het veld. “

Dokter Meyer over maatregelen genomen in verband met het trainingsveld

“Op het trainingsveld zijn er geen specifieke maatregelen, dus wordt er normaal getraind, behalve de drinkfles die apart wordt gebruikt door één speler en indien mogelijk van huis moet worden meegenomen. Buiten het veld zorgen we ervoor dat in de kleedkamers, er voldoende afstand blijft tussen spelers en in de doucheruimtes zijn er maar heel weinig personen tegelijk toegestaan. Daarnaast wordt er voorzien in desinfecterende middelen en zeep en worden spelers gedwongen om in hun eigen auto naar training te rijden, en niet in het gezelschap van anderen. Dus hebben we een pakket van maatregelen rond het trainingsveld, maar niet op het trainingsveld. “

Dokter Meyer over het testen van spelers

“Spelers worden over het algemeen twee keer per week getest. Een uitstrijkje wordt uit de keel of door de neus genomen en spelers moeten negatief worden getest in elk van deze tests om te mogen spelen en trainen. Voordat de teamtraining begint, hebben ze twee tests ondergaan en beide moesten negatief zijn voor de spelers om zich te kwalificeren om deel te nemen aan de start van de teamtraining. Daarnaast kunnen leden van het huishouden tijdens het seizoen twee keer worden getest als ze er niet zeker van kunnen zijn dat ze vasthouden aan strikte afstandsmaatregelen of andere maatregelen om ervoor te zorgen dat ze niet door anderen worden besmet.

Zowel spelers als personeelsleden worden gedurende het hele seizoen twee keer per week getest. Als er een wedstrijd is, worden spelers de dag voorafgaand aan de wedstrijd getest en als ze een week hebben met twee wedstrijden, worden ze getest op beide dagen net voor de wedstrijden.”

Dokter Meyer over wat er gebeurt met een positieve test

“Wanneer een speler positief wordt getest op een keeluitstrijkje, worden de gezondheidsautoriteiten automatisch op de hoogte gesteld. Dit is wettelijk geregeld in het Duits en de lokale gezondheidsautoriteiten beslissen vervolgens over het beheer van die zaak. Meestal wordt de geïnfecteerde persoon in isolatie geplaatst en vervolgens gaan de gezondheidsautoriteiten onderzoeken welke personen in nauw contact stonden met deze positief geteste speler. De contactpersonen worden ingedeeld in contacten met een hoog risico en contacten met een laag risico, en de uiteindelijke beslissing over de behandeling van de zaak is uitsluitend gemaakt door gezondheidsautoriteiten. “

Dokter Meyer over afstand nemen in het stadion …

“In een stadion worden spelers en andere toeschouwers in drie verschillende zones ondergebracht. Een zone is uitsluitend voor de spelers en stafleden. Een andere zone is voornamelijk voor de tv-spullen, evenals beveiligingspersoneel, en de derde zone is voor alle anderen die functies hebben rond matchplay. Er is een strikte scheiding tussen deze zones om ervoor te zorgen dat niemand uit de ene zone de ziekte van COVID-19 naar de andere zone kan overdragen.

Dokter Meyer over de teamreis …

“Voor reizen wordt spelers en teams aangeraden ervoor te zorgen dat er voldoende afstand is tussen spelers en personeelsleden, zodat er geen besmetting kan plaatsvinden. Dit is belangrijk omdat in het geval van een positieve keeluitstrijk de gezondheidsautoriteiten de tijd krijgen te analyseren voordat deze positieve test plaatsvond, en ze kijken naar elke situatie waarin spelers met elkaar of met stafleden waren. En als afstand nemen mogelijk is, wordt het contact niet als kritiek geclassificeerd.”

Dokter Meyer over teams die het stadion binnenkomen

“Toen de spelers het stadion binnenkwamen, waren ze eerder door hun teamarts gecontroleerd op verdachte symptomen van de ziekte van COVID-19. Dit wordt gedaan vóór aankomst in het stadion om er zeker van te zijn dat geen enkele speler die verdacht is het stadion betreedt. Tijdens de wandeling naar het stadion en door de kleedkamers zorgen we ervoor dat er voldoende afstand is tussen hen en andere mensen die functies hebben tijdens de wedstrijd. De kleedkamers zijn groot genoeg gekozen om hen in staat te stellen afstand houden van minimaal 1,5-2 m. Ook bij het betreden of lopen naar het veld, wordt de ander tegengehouden om ervoor te zorgen dat zelfs in de tunnel van de kleedkamers naar het veld, afstand mogelijk is en geen besmettelijke overdracht kan plaatsvinden. “

Meyer over journalisten in het stadion ...

“Het aantal journalisten is duidelijk verminderd. Ook bij interviews tussen journalisten en spelers, of coaches, wordt er op gelet dat de afstand tussen hen groot genoeg is, of er wordt tussen hen plexiglas gebruikt om er zeker van te zijn dat er geen overdracht van ziekte van de journalist naar de speler of andersom. “

Share.

About Author

Raf Willems (1960) noemt zichzelf voetbalschrijver met een boekenkast. Hij is uitgever en auteur van meer dan 40 boeken over ‘voetbal met een knipoog naar geschiedenis & samenleving’ en schreef voor het Nederlandse weekblad Voetbal International (1995-2000), de krant NRC Handelsblad (2001-2006) en de website Stichting meer dan Voetbal (2008-20014). Sinds 2014 Initiatiefnemer van voetbaldenktank & onlineplatform De Witte Duivel.

2 reacties

  1. Pingback: oracle arms 2311

  2. Pingback: BUL ARMORY SAS II TAC 4.25″ FOR SALE

Leave A Reply