maandag, april 22

Mijmeringen van een voorzitter van een dorpsvoetbalclub!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

1.
U weet waarschijnlijk dat ik intussen al bijna 18 jaar de voorzitter ben van onze lokale dorpsclub KFC Bevel en dat ik af en toe de nood voel om eens in mijn pen te kruipen …
Gelet op enkele recente ontwikkelingen in het voetballandschap acht ik nogmaals de tijd gekomen om in te pikken op volgende tekst die ik begin dit jaar al in mijn nieuwjaarspeech had staan, namelijk:
Dat het jaar na jaar moeilijker wordt om als kleine dorpsclub te blijven voldoen aan de diarree van nieuwe wetten en reglementen die de KBVB en Voetbal Vlaanderen ons opleggen.”
U heeft eind vorig jaar nog maar pas in het nieuws gehoord dat onze voetballeiders wensen te voorkomen dat amateurclubs in handen van buitenlandse investeerders komen. Omwille van deze bestaande, maar volgens mij beperkte, problematiek worden alle clubs op extra én zeer strenge auditregels getrakteerd, net zoals er voor onze club al een tiendelig verplicht in te vullen dossier voorligt om te voldoen aan de licentie voor nationaal voetbal. Net zoals er recent in elke club een API (aanspreekpunt persoonlijke integriteit) moet zijn. Net zoals er verplicht een AED-toestel op elke club moet hangen. Net zoals er sedert dit seizoen een verplichte Fair-Playbeker in het leven werd geroepen. Net zoals normaal sedert enige tijd de kleinste voetballers 2 tegen 2 dienen te spelen en de iets oudere 3 tegen 3. Net zoals er zeker geen uitslag of stand mag worden bijgehouden. Net zoals alle betalingen van een club via de bank moeten verlopen (behalve de scheidsrechters dan, die als ze niet onmiddellijk cash worden betaald, niet fluiten). Net zoals elke speler van het eerste elftal een standaardcontract moet krijgen dat op de Bond wordt neergelegd, enz. …
Ik had daar in mijn speech maar één woord voor: regelneverij. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat ik al deze maatregelen onzinnig vind!
Intussen zijn we nog geen twee maanden in 2024 ver en passeerden verder de revue enerzijds de bezorgdheid van Voetbal Vlaanderen over de grote verschillen tussen de jeugdploegen onderling en uitslagen van 15-0, 22-1 of 27-4 die moeten worden vermeden en anderzijds zeer recent de zelfverklaarde klokkenluiders uit Hasselt Sam Kerkhofs en Rik Verheye, opgepikt door minister Ben Weyts, die “Acid-gewijs” hun ongenoegen hebben geuit dat op veel clubs de spelers van de eerste ploeg met de lidgelden van de jeugd zouden worden betaald. Hier dient, dixit deze twee vrijwilligers, die vermoedelijk geheel vrijblijvend en zonder enig winstbejag dagelijks op de club aanwezig zijn om kosteloos als vrijwilliger bij te dragen aan de lokale ontwikkeling van de voetbalsport, dringend paal en perk aan te worden gesteld, waarbij minister Weyts laat onderzoeken om elke club te verplichten in de toekomst te werken met twee duidelijk gescheiden rekeningen …

2.
Ik wens op beide nieuwe verzuchtingen als lokale voorzitter van een familieclub te reageren, evenwel los van de club die ik vertegenwoordig, hoewel ik deze tekst ook in eigen naam via de club zal verspreiden.
Wat betreft de grote uitslagen bij jeugdvoetbalwedstrijden: ik vermoed dat Voetbal Vlaanderen het enkel heeft over de wedstrijden vanaf de U15 voor alle lagere reeksen, de uitslagen en standen niet worden bijgehouden en/of gepubliceerd …
Vanaf de U15 is dit wel het geval en net zoals vroeger, toen deze reeks nog gewoon “de kadetten” heette, is dit de reeks bij uitstek waar het verschil op het veld niet altijd het gevolg is van de voetbalkwaliteiten van een speler/speelster, doch veeleer van het feit of hij/zij al dan niet al zijn/haar groeischeut heeft gehad.
Dat er dan ondanks de invoering van 1, 2 of 3 sterrenreeksen soms grote uitslagen vallen te noteren, lijkt me een beetje onvermijdelijk en op zich ook niet zo erg. Van verlies en zelfs groot verlies, is nog nooit iemand slechter geworden en als boutade voor alle trainers van mijn 🔴🔵-club geef ik altijd mee dat er maar één ploeg is die moet winnen, namelijk het eerste elftal … (en die nemen dit de laatste jaren precies vrij serieus 🤷‍♂️.)
Een mogelijke oplossing is dat het initiële plan van de bond om na Nieuwjaar de eerste vier en de laatste vier ploegen van twee dezelfde sterrenreeksen samen te voegen, alsnog zal worden uitgevoerd, maar dit is blijkbaar niet zo simpel.
Verder blijf ik de ingeslagen weg van Voetbal Vlaanderen om vooral in te zetten op provinciaal, interprovinciaal of nationaal niveau foutief en contraproductief vinden …
Iedereen mag voetballen en door enkel in te zetten op de hogere niveaus worden de dorpsvoetballers meer en meer aan hun lot overgelaten en zelfs verplicht verplaatsingen te maken die in “ecologische voetafdruktijden” amper aanvaardbaar zijn. Zo spelen onze Bevelse jeugdploegen op dit moment in competitie tegen o.a. Wolfsdonk Sport, FC Moorsel, Betekom, Bekkevoort, Thes Sport Tessenderlo en Herent, wat het voor de club en de ouders niet altijd evident maakt om ter plaatse te geraken, laat staan dat er veel supporters meegaan of komen. De evolutie in het voetbal maar ook in tal van andere sporttakken/beroepsgroepen om steeds meer en meer te werken met zowel gediplomeerde trainers als permanente vorming is op zich niet verkeerd, maar mag nooit het belang minimaliseren van de vele vrijwilligers die eveneens met hart en ziel al jarenlang training geven zonder dat ze daarvoor een cursus hebben gevolgd.
Voetbal is de meest laagdrempelige sport en moet dit blijven. Het kan niet de bedoeling zijn om op termijn alleen nog te werken met grote clubs waar voetbal meer als business wordt beschouwd dan als het sociale tijdverdrijf bij uitstek!

3.
Helemaal onbegrijpelijk tenslotte is de persaandacht die eerder deze week te beurt viel aan het feit dat volgens enkele mediagenieke collega-voorzitters eerste ploegen zouden worden betaald door de lidgelden van de jeugd …
Ik voel me in deze niet aangesproken en kan voor mijn club zeggen dat het lidgeld om dit jaar bij onze jeugd aan te sluiten slechts € 170 bedraagt en voor de senioren slechts € 195. In vergelijking met vele clubs is dit belachelijk laag. Dat beide bedragen op eenzelfde rekening worden gestort en met die rekening de volledige club van klein naar groot wordt gerund, lijkt me ook niet verkeerd, net zomin als het feit dat ons bestuur van dertien zeer geëngageerde bestuurders het reilen en zeilen van heel KFC Bevel waarneemt en niet enkel van de eerste ploeg.
Van dit lidgeld betalen wij als club de inschrijvingstaks, de verzekering en alle extra kosten/boetes aan de Bond voor weet ik veel welke inbreuken op de reglementen dan ook (gele of rode kaart, forfait, niet correct afgesloten wedstrijdblad, enz.). Daarnaast zijn er uiteraard alle vaste kosten die gepaard gaan met het kunnen en mogen voetballen, te weten de maandelijkse afbetalingen van het vijf jaar geleden door onze club zelf gefinancierde kunstgrasveld, de eigen kantine en kleedkamers, het eigen A-terrein, het gehuurde C-terrein, water, gas, elektriciteit, enz. Dit dan nog te vermeerderen met een drankbonnetje voor elke jeugdspeler bij elke thuiswedstrijd, een broekje en kousen, dit seizoen een extra 🔴🔵-tenue, een sinterklaascadeau, een kerstcadeau, enz.
Dat er dus niemand komt zeggen dat wij van het lidgeld van onze jeugd onze eerste ploeg betalen, want dat is praktisch onmogelijk nu het lidgeld op zich al sowieso niet volstaat voor alle kosten die wij hebben voor de jeugd, inclusief vergoedingen voor de jeugdtrainers.
Het zijn trouwens net deze jeugdtrainers die alle lof verdienen en van onze club wel degelijk ook iets krijgen om vrijwillig onze toekomst achter de computer, spelconsole of gsm weg te halen en hen op het veld de knepen van het voetbal bij te leren. In mijn ogen verdienen zij nooit genoeg.
Desondanks moedig ik wel aan dat onze jeugdtrainers – als zij dat graag willen en er de tijd voor hebben – een trainerscursus volgen, doch dit is bij ons zeker niet verplicht.
De scepsis tegen de hogervermelde regelneverij betekent uiteraard geenszins dat onze club niet alles op alles zet om haar jeugd zo goed mogelijk te soigneren. KFC Bevel organiseert wel degelijk zelf de start-to-coach-opleiding in Bevel op 2 en 4 april 2024, doet al jaren mee met de Futbalista voor meisjes en organiseert al tien jaar een uitermate succesvol zomerkamp, niet omdat de bond ons dat oplegt, maar wel omdat wij dat graag doen.
En WIJ is in Bevel nog altijd WIJ, namelijk een bestuursploeg van dertien vrijwilligers die op alle gebieden en geheel kosteloos onze club doorheen het steeds moeilijker wordende voetballandschap loodsen en waarvan de drie broers Vercammen al 73, 70 en 50 jaar onafgebroken (😳😳😳) ons uithangbord zijn! Herman en Walter zijn nog steeds dagelijks op de club en zorgen dat alles op onze club zo goed als kwaad mogelijk wordt geregeld, van het onderhoud van de pleinen, het kuisen van de kantine en kleedkamers, het ontvangen van de inkom, het wassen van alle tenues tot het klaarmaken van de terreinen, enz.
Naast deze dertien bestuursleden kunnen ik en onze 🔴🔵-club ook een beroep doen op een zeer grote schare trouwe vrijwilligers die eveneens geheel gratis en vrijblijvend mee de was doen, komen tappen in de kantine, de terreinen proper houden, scheidsrechter zijn, etc.…
Tenslotte zijn er dan nog alle leden, inclusief onze eerste ploeg die met kantinediensten hun beste beentje voorzetten waarbij het eerste elftal dit jaar zelfs een uitverkochte quiz heeft georganiseerd ten voordele van de jeugd. Maar waarschijnlijk werd deze (quiz)vraag of zoiets in 2024 nog niet gesteld aan Sam en/of Rik!
Tot daar mijn persoonlijke visie op datgene wat al even op mijn lever lag doch niet in de weg zal staan dat onze wondermooie club in 1927 werd opgericht en in 2027 haar honderdjarig bestaan zal vieren, … enkel als het uiteraard nog toegelaten is volgens de dan gangbare regelgeving!

Met beste en sportieve groeten
Tom Dillen
Voorzitter KFC Bevel

Share.

About Author

Regelmatig publiceren we artikels van eenmalige gastschrijvers. Ook zin om een artikeltje te plegen? Neem contact op met info@dewitteduivel.com en bezorg ons jouw tekst.

Leave A Reply