zondag, maart 3

Infantilo en 3000 jaar geschiedenis

Pinterest LinkedIn Tumblr +

In mijn bijdrage Infantiel pestgedrag (https://dewitteduivel.com/infantiel-pestgedrag/) hekelde ik Infantilo in verband met zijn kijk op de westerse wereld en de misplaatste arrogantie ten opzichte van Qatar. Ik vroeg of de historici me konden helpen om die drieduizend jaar West-Europese overheersingsgeschiedenis te duiden, want ik vermoedde dat de man uit zijn nek lulde. Iets wat hij trouwens vaker doet, voor zover er geen (inkomend) bedrag van minstens zes cijfers tegenover staat. Peter Vanhooren, een bevriende historicus, kroop daarom even in zijn pen en stelde één en ander scherp, waarmee meteen werd duidelijk gemaakt dat Infantilo wel degelijk flauwe zever verkondigde. Dit is de toelichting van Peter:

Dag Paul
Wil je graag de mening van historici horen? Dat is maar een woord.
Dat Infantino spreekt over 3000 jaar mismeestering van de rest van de wereld door Europa toont aan dat hij van de wereldgeschiedenis weinig of geen kaas heeft gegeten. Dat gaat immers alleen op voor de laatste 500 jaar.
Tussen 1000 en 300 voor Christus bestonden er twee imperialistische grootmachten, Assyrië en daarna het Perzische rijk, en die bevonden zich niet in Europa, maar … in het Midden-Oosten en westelijk Azië.
Van grosso modo 200 voor Christus tot 200 na Christus waren er in de wereld drie grote machtsblokken: het Romeinse rijk, het Chinese Hanrijk en daartussen het Perzische rijk onder de Parthen.
Het voorbeeld dat je geeft van de Hunnen die Europa en het Romeinse rijk terroriseerden (tussen 350 en 450) is een zeer geslaagd: volgens één van de meest gangbare theorieën zouden de groepen steppevolkeren die de Hunnen vormden, afgestamd hebben van de Xiong Nu, een groot steppevolk dat eeuwen daarvoor werd verslagen en op de vlucht gedreven door … China!
Of de overheersing door die grote rijken (“beschavingen”) eerder een zegen dan wel een vloek was voor hun vele onderdanen: daarover lopen de meningen uiteen, naargelang welke aspecten je al dan niet voorrang geeft.
Tijdens de middeleeuwen was Europa op wereldniveau eerder een versnipperde perifere uithoek, zonder veel macht of invloed op de rest van de wereld (uitgezonderd het Byzantijnse rijk, maar die macht beperkte zich vooral tot Turkije, het Midden-Oosten en de zuidoostelijke hoek van Europa).
Tot zover mijn kleine bijdrage.
Peter

Voilà, met deze kleine geschiedenisles is dat dan ook alweer rechtgezet. Dit ontslaat de westerse wereld natuurlijk niet van zijn verantwoordelijkheid om zijn geschiedenis van de laatste eeuwen onder ogen te zien en de vele begane misstappen te (h)erkennen. Maar laat Infantilo zich voortaan maar beter bezighouden met zijn taak: voetbal. Of beter gezegd, hij zou zich beter bezighouden met voetbal, want tot op heden heeft hij dat nog nooit echt gedaan. Knikken en een knieval maken voor de Qatari zijn meer zijn ding. De dollartekens in zijn ogen lichten dan telkens op.

Share.

About Author

Paul Catteeuw (1956) bekijkt voetbal vanuit de tribune achter het doel. Hij houdt zo de vinger aan de pols voor wat naast de zijlijn gebeurt en probeert om er dwars doorheen te kijken. Soms vol nostalgie, soms vol verwondering, maar meestal met een vleugje ironie.

Leave A Reply