Lierse voor Altijd over het Lyra – Lierseproject

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Deel dit artikel:

Het waarom van het project K. LYRA-LIERSE S.K.

14 mei 2018

Gisteravond heeft de Algemene Vergadering van K Lyra TSV met een enorme meerderheid ‘ja’ gezegd tegen de vraag van Lierse Voor Altijd om samen te werken. Vanochtend is dan het faillissement van de CVBA Lierse uitgesproken.

Wij weten dat in en rond Lier heel veel mensen met vragen en twijfels zitten. Dat is normaal. Er is een schok door de voetbalwereld gegaan. Wij kiezen ervoor om vandaag naar buiten te komen met ons volledige plan omdat we die vragen willen beantwoorden. Het is een van de vele zaken waarin wij een breuk willen maken met het verleden. Wij hebben een plan, we denken dat dat een goed plan is en we willen dat delen.

Eerst en vooral: zowel Lierse voor Altijd als K Lyra TSV willen benadrukken dat dit huwelijk er enkel komt indien er op 1 juni geen beter alternatief is.

Waarom praten LVA en Lyra met elkaar?

Begin dit jaar maakte de eigenaar van K. Lierse S.K. bekend dat hij de club van de hand wou doen. Rond nieuwjaar werd duidelijk dat er betalingsproblemen waren en er nog geen concreet zicht was op investeerders. In dit klimaat zijn wij (GeelZwart, YBA en het Supportersverbond) gaan samenzitten om te kijken wat we konden doen voor de niet-betaalde jeugdtrainers en ons voor te bereiden op de toekomst van onze club.

Daaruit kwamen 4 verschillende scenario’s naar voren met verschillende deadlines. Één van die scenario’s was een club zoeken die onderdak wil geven aan de Liersesupporters. Daarvoor hadden we een aantal bekommernissen om zaken zoals in het verleden te vermijden. Zo wilden we een financieel stabiele club, lokale verankering, een oog voor de jeugd, inspraak van de supporters en het voortzetten van de legacy van Lierse (waaronder clubkleuren e.d.).

Waarom Lyra?

We spraken met verschillende clubs, maar de ‘klik’ was er met Lyra. Lyra is een financieel gezonde club met een sluitend budget, heeft een gezonde ambitie en zet zwaar in op de jeugd. De basis was dus gelegd om gesprekken te starten. Het feit dat de band met Lier werd bewaard en dat er een uitdrukkelijke wens is van alle partijen om in Lier te spelen, vergemakkelijkte de zaak.

Ook Lyra had genoeg redenen om gesprekken aan te knopen. Het feit dat ze zo overweldigend ja hebben gezegd bewijst dat. Lyra doet het vandaag sportief en financieel zeer goed. Maar de bestuurders beseffen dat de groei van de club haar limieten heeft en hebben de plicht ook de continuiteit van de club op langere termijn te garanderen. Het bestuur van Lyra is, net zoals wij, gezond ambitieus. Lier verdient gewoon een goeie, stabiele, club met landelijke naam en faam.

We bespraken ook meer emotionele zaken, want het ging en gaat nog steeds over twee traditieclubs die beiden hun eigenheid als clubkleuren e.d. willen bewaren. Het akkoord is dan ook een huwelijk en geen fusie. Er wordt respect getoond voor de geschiedenis van beide clubs. Twee geschiedenissen worden samen één toekomst, nl. K. LYRA-LIERSE S.K.

Eén zaak willen wij hier heel duidelijk stellen. Zowel de mensen van Lyra als Lierse Voor Altijd hebben maar één bedoeling: het Lierse voetbal vooruit helpen. Heel veel jonge mensen laten voetballen. Heel veel mensen plezier bezorgen op de tribune.

Wij willen er voor alle fans zijn en willen geen verdeeldheid creëren. Dit is een positief project en geen strijd om de Liersefans. Daarom is er ook met Lyra afgesproken dat dit verhaal kan doorgaan indien er geen betere alternatieven zich voordoen. Dat staat in de overeenkomst en we willen dat hier dan ook heel duidelijk zeggen. Gisteren hadden we nog een gesprek met een ex-bestuurslid die andere mogelijke pistes onderzocht. Daar is evenwel nog niets concreet over te melden. De tijd is kort om tot een andere, levensvatbare oplossing te komen. De Lyra-Lierse-piste is af en klaar om uitgerold te worden. Met deze piste wordt een duidelijke lat gelegd over organisatie, budget, identiteit en supportersparticipatie en noch Lyra, noch Lierse Voor Altijd wil onder die lat gaan.

Wij hebben een plan

Er staat nu al een club. Lyra-Lierse vertrekt niet van nul. Er staat een structuur, die van Lyra. Lyra is een 109-jaar oude traditieclub, die de laatste jaren een nieuw elan gevonden heeft.

De voorbije jaren werd er achter de schermen heel hard gewerkt aan het uitbouwen van een gezonde club, die op basis van een sterke visie standvastig bouwt aan de weg terug naar boven.

De clubvisie omvat een aantal duidelijke waarden en doelstellingen die de toetssteen vormen voor alle belangrijke beslissingen.

Concreet:

  • Een financiële gezond beleid, de club moet zelfbedruipend zijn
  • Een stabiel sportief beleid gebouwd op een sterke eigen jeugdwerking
  • Een performante jeugdwerking gericht op het maximaal laten doorstromen van eigen jeugdspelers en lokale talenten richting het eerste elftal
  • Een brede open jeugdwerking gericht op het opnemen van onze sociale rol in Lier
  • Een sterke lokale verankering en de uitbouw van een sterk lokaal business netwerk
  • Een warme familieclub met respect voor de rijke clubtraditie

Dankzij het consequent vasthouden aan deze visie is Lyra er de laatste jaren in geslaagd om opnieuw successen te boeken.

Exponent hiervan is het voorbije seizoen waarin het eerste elftal in 1e provinciale de 3 periodetitels won en een fiere kampioen werd met maar liefst 68 punten. Uitzonderlijk hierbij is dat dit lukte met meer dan 40% eigen opgeleide jeugdspelers in de A-kern. Ook de beloften van Lyra werden trouwens los kampioen met een groep van allemaal eigen opgeleide jeugdspelers.

Er is een budget

Ook het volgende seizoen zal de club terug ambitieus aantreden in de 3° klasse Amateur. De spelerskern is grotendeels vastgesteld, met de uitdrukkelijke ambitie om voor promotie te gaan. Het budget daarvoor is sluitend opgemaakt.

Ondertussen zet de samenwerking veel nieuwe zaken in beweging. Het is de bedoeling een nieuwe “club 30 “ op te richten. Een zakenclub, zoals Lierse er een had in de gouden tijden. Heel wat ondernemers zijn enthousiast en zeggen ons hun steun toe.

Er is een goeie jeugdwerking

Ook inzake de jeugdwerking kon Lyra de voorbije jaren consequent stappen vooruit zetten. Dankzij het harde werk haalde Lyra ondanks de steeds strengere vereisten opnieuw voor 3 seizoenen het interprovinciale jeugdlabel binnen na een externe audit. Dit label maakt dat Lyra deel uitmaakt van een select groepje clubs, en dat de jeugd van onze club de komende 3 seizoenen verzekerd is van interprovinciaal voetbal, na het eliteniveau het hoogste niveau van jeugdvoetbal in Vlaanderen!

Dit is ook de reden waarom een clubicoon als Eric Van Meir zich hier achter schaart:

Ik wil even duidelijk maken dat ik hier niet met revanchegevoelens naar Maged Samy of het huidige bestuur zit. Ik vind het ongelooflijk erg dat die mooie traditieclub officieel failliet is verklaard deze ochtend. Ik ben er van overtuigd dat dit verhaal het beste is om 1 sterke club in lier te maken voor beide supportersgroepen. Ik heb ook van mijn kant absoluut geen intentie om een functie in de nieuwe samenwerking uit te oefenen. Als de nieuwe club mijn eerlijke professionele raad wil kunnen ze die altijd krijgen.

Maar ik ben begeesterd onder meer omwille van de garanties voor de jeugd. De jeugdwerking is altijd een van de bepalende succesfactoren van Lierse geweest.

In de kern van de kampioenenploeg kwamen 14 van de 24 spelers uit de jeugdopleiding van Lierse. Ik noem ze op: Van Kerckhoven, Brocken, Huysmans, Peeters, Serneels, Snoeckx, Cavens, Hoefkens, Zefilho, Wilkin, Poorters, Uwuigbe, Somers en Dekeyser.

In de A-kern van dit jaar zitten er slechts vijf die ooit in de Lierse jeugdwerking hebben gespeeld en sinds 2010 is maar één speler meer doorgestroomd: Matz Sels.

Dit seizoen alleen al zijn er 150 spelers die andere oorden opzoeken… 150! Lyra-Lierse biedt de garantie dat dit anders zal zijn.

 

Uniek in België: fans krijgen het laatste woord

Binnen K. Lyra-Lierse S.K. hebben we een sterk plan voor fanparticipatie uitgewerkt. Zo zullen wij, Lierse voor Altijd, de taak op ons nemen om te fungeren als “supporters trust”, die een vetorecht zal hebben op alle identiteitselementen van de club. Dit is de zogenaamde Golden Share, wat we ook kennen bij heel wat clubs in het buitenland. Het is uniek in België.

Verder worden in de Raad van Bestuur van de club 2 vertegenwoordigers van de fans opgenomen, en dit om een maximale transparantie naar de achterban te garanderen.

Wanneer de club zich omvormt tot een vennootschap (NV, CVBA of BVBA), zal LVA een echt Gouden Aandeel verwerven van de club. Op die manier zal het stemrecht op diezelfde identiteitselementen in de toekomst in de handen van de fans liggen. De fans zullen dus altijd het laatste woord hebben. Niemand kan met deze club op de loop gaan.

Last but not least, is er een voorkooprecht op de overige aandelen voor de fans. Op die manier kan de club op termijn ook effectief in handen van de supporters komen. Een voorbeeld dat in Duitsland met de 50+1 regel al zijn doeltreffenheid heeft bewezen om voetbalclubs kerngezond te houden.

Omdat we een mooi verhaal willen schrijven voor beide traditieclubs, nodigen we de supporters van zowel Lyra als Lierse uit om lid te worden van de supporters trust. En dit om de legacy van beide clubs te beschermen.

Stadion

Onze stelregel is en blijft om strikt bij de harde realiteit te blijven en geen luchtkastelen te bouwen.

Wat is er zeker?

  1. Lyra-Lierse S.K. beschikt nu al zeker over één volwaardig stadion, met name het stadion in Berlaar waar Lyra nu speelt. We hebben wel een absolute ambitie: terugkeren naar Lier.

Het Herman Vanderpoortenstadion?

Momenteel is er één voetbalstadion in Lier, het Herman Vanderpoortenstadion. K. Lyra-Lierse S.K. gaat er alles aan doen om in dit stadion de thuiswedstrijden te kunnen afwerken.

Hierbij stellen zich twee vragen: (1) is het juridisch mogelijk, (2) is het financieel mogelijk?

Over het juridische is sinds deze ochtend duidelijkheid: nu de rechtbank het faillissement van cvba K. Lierse S.K. heeft uitgesproken is die vennootschap haar rechten (i.e. een erfpacht) op het stadion definitief verloren. De eigenaar van zowel de gronden als het stadion is nu de NV Sportstadion. Wij hebben afgelopen weekend daarom ook al contact opgenomen met de vertegenwoordiger van de eigenaar van de NV Sportstadion.

Er is ook een juridische deadline. Als we als club in het Herman Vanderpoortenstadion willen spelen dan moet dit verzoek – voldoende gestaafd uiteraard – worden ingediend bij de KBVB voor 1 juni 2018. De tijd dringt dus.

Kan er wel een financiële overeenkomst bereikt worden over het gebruik van het stadion?

Uit onze eerste contacten is gebleken dat zoiets zeker niet uitgesloten is. Het is een kwestie van een haalbare financiële oplossing hierover te vinden, want K. Lyra-Lierse S.K. blijft uiteraard staan voor budgettaire verantwoordelijkheidszin. Wij gaan ervoor, laat dat duidelijk zijn en stellen ons zo constructief mogelijk op naar de eigenaar.

 

Share.

About Author

Leave A Reply